Hur snabb är en snabb green?

onsdag, 23 juli, 2008 - 14:29

Att säga att greenerna är snabba kan vara en ganska subjektiv åsikt och kan ibland leda till hetsiga diskussioner på golfbanan. Det finns dock ett relativt enkelt sätt att avgöra hur snabb en golfgreen är. Med hjälp av en så kallad Stimpmeter, några golfbollar och ett måttband går det att kvantifiera och kontrollera hastigheten på greenerna.